Jáchymov

Petr Fiedler

jachymov.cz
Skip Navigation LinksVýznamné letopočty

Slavnou a bohatou historii našeho města připomíná řada památek vzniklých při jeho založení ve dvacátých letech 16. století. Němými svědky historie jsou jáchymovské kostely, radnice, Královská mincovna a celá řada portálů patricijských domů. Výstavba renesančního města a hradu Freudenstein probíhala v přímé závislosti na bohatých nalezištích stříbrné rudy. Město vždy bylo významným centrem české strany Krušnohoří. V 16. století zde pobývala a působila celá řada učenců, humanistů a reformátorů. Významní umělci tvořili svá díla ve zdejší mincovně, která dala světu nejen hodnotnou minci Tolar - Dolar, ale také nebývalé množství renesančních medailí. Město vzkvétalo a upadalo v přímé závislosti na produkci stříbra v dolech v nejbližším okolí.Nová kapitola historie města je spojena se zde se těžícím uranem, z něhož se připravovaly barvy používané ve sklárnách a porcelánkách. V roce 1864, na dole Svornost, vytryskl pramen , který podnes stojí u základu jáchymovských lázní. První soukromé lázně, využívající této radioaktivní vody, byly založeny v roce 1906. Již v roce 1912 byl otevřen nejmodernější lázeňský ústav Radium Palace. Díky lázním vzkvétá opět město, jehož současnost je s nimi neodmyslitelně spojena.

1516 ves Konradsgrün se proměňuje v hornickou osadu
1518 Štěpán Šlik vydal první horní řád
1520 král Ludvík povýšil Jáchymov na svobodné horní město
1528 Ferdinand I. udělil privilegium na městský znak a dva jarmarky
1534 zahájena stavba Královské mincovny, návštěva krále Ferdinanda I.
1546 Ferdinand I. dal městu nový, polepšený znak, klenot a pečeť
1671 přeložení Královské mincovny do Prahy - končí provoz mincovny
1716 z nařízení císaře Karla IV. zřízena Báňská škola, první ve střední Evropě
1785 pobývá ve městě německý básník Johann W. Goethe
1854 založena státní továrna na výrobu uranových barev
1860 založena státní tabáková továrna
1864 vytryskly prameny na dole Svornost
1873 velký požár města (zničeno 400 domů), město ztrácí svůj původní vzhled
1896 železniční spojení, trať Ostrov - Jáchymov
1906 první pacienti v soukromých lázních
1909 ze zbytků po uranových barvách se začíná vyrábět radium
1912 otevřen lázeňský dům Radium Palace Hotel
1925 Marie Curie Sklodoeská navštívila Jáchymov
1947 návštěva prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše
1957 zrušena železniční trať do Ostrova
1962 jubilejní oslavy města (ing. Šlik, prof.dr. František Běhounek, prof. Otto Hahn), odhalena pamětní deska manželů Curiových
1966 končí hornická činnost Jáchymovských dolů
1975 otevřen lázeňský ústav akademika Františka Běhounka
1991 475. výročí založení města Jáchymova - oslavy
1992 80. výročí lázeňského ústavu Radium Palace, otevřen nový lázeňský ústav Curie pro domácí i zahraniční hosty
1993 udělen statut poutního místa v kostele sv. Jáchyma, znovuodhalení pomníku zakladatele města, hraběte Štěpána Šlika
1994 ostavy 500. výročí narození Georgia Agrikoly, lékaře a humanisty, který působil v Jáchymově v letech 1527 - 1531
1996 odhalen památník politických vězňů
1997 návštěva prezidenta republiky Václava Havla při příležitosti vzpomínkového aktu "Jáchymovské peklo"
1998 dokončena rekonstrukce lázeňského ústavu Radium Palace
1999 Mezinárodní radiochemická konference

Odkazy

Kontakt

Petr Fiedler
nám. Republiky 10
36251 Jáchymov

fiedler@jachymov.cz
+420 351 004 221

Informace

Webové stránky jachymov.cz nejsou oficíálním webem města Jáchymov.

Oficiální stránky města Jáchymov najdete pod odkazem www.mestojachymov.cz.

Copyright © 2014 Petr Fiedler - All Rights Reserved

Autor: office4u.cz